تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, أكتوبر 25, 1974

Available Confidence Building Measures Reports

1997

English

  • bwc_cbm_1997_turkey
1996

English

  • bwc_cbm_1996_turkey
1995

English

  • bwc_cbm_1995_turkey
1994

English

  • bwc_cbm_1994_turkey
1993

English

  • bwc_cbm_1993_turkey
1991

English

  • bwc_cbm_1991_turkey

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 31