تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, يونيو 7, 1994

Available Confidence Building Measures Reports

2023

Russian

 • bwc_cbm_2023_armenia
2022

Russian

 • bwc_cbm_2022_armenia
2021

Russian

 • bwc_cbm_2021_armenia
2020

Russian

 • bwc_cbm_2020_armenia
2019

Russian

 • bwc_cbm_2019_armenia
2018

Russian

 • bwc_cbm_2018_armenia
2017

Russian

 • bwc_cbm_2017_armenia
2016

Russian

 • bwc_cbm_2016_armenia
2015

Russian

 • bwc_cbm_2015_armenia
2011

English

 • bwc_cbm_2011_armenia
2010

English

 • bwc_cbm_2010_armenia
2009

English

 • bwc_cbm_2009_armenia
2008

English

 • bwc_cbm_2008_armenia
2007

English

 • bwc_cbm_2007_armenia
2006

English

 • bwc_cbm_2006_armenia
2003

English

 • bwc_cbm_2003_armenia
2001

English

 • bwc_cbm_2001_armenia
1999

English

 • bwc_cbm_1999_armenia
1998

English

 • bwc_cbm_1998_armenia
1997

English

 • bwc_cbm_1997_armenia

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 20