تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, فبراير 26, 2004

Available Confidence Building Measures Reports

2018

English

  • bwc_cbm_2018_azerbaijan
2017

English

  • bwc_cbm_2017_azerbaijan
2015

English

  • bwc_cbm_2015_azerbaijan
2014

English

  • bwc_cbm_2014_azerbaijan
2012

English

  • bwc_cbm_2012_azerbaijan
2011

Russian

  • bwc_cbm_2011_azerbaijan
2010

Russian

  • bwc_cbm_2010_azerbaijan.pdf
  • bwc_cbm_2010_azerbaijan_e-inf
2009

Russian

  • bwc_cbm_2009_azerbaijan
2008

Russian

  • bwc_cbm_2008_azerbaijan

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 9