تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, مارس 15, 1979

Available Confidence Building Measures Reports

2010

French

 • bwc_cbm_2010_belgium
2009

French

 • bwc_cbm_2009_belgium
 • bwc_cbm_2009_Belgium_F-second version
2008

French

 • bwc_cbm_2008_belgium
2007

French

 • bwc_cbm_2007_belgium
2006

French

 • bwc_cbm_2006_belgium
2005

French

 • bwc_cbm_2005_belgium
2004

French

 • bwc_cbm_2004_belgium
2002

French

 • bwc_cbm_2002_belgium
2001

French

 • bwc_cbm_2001_belgium
2000

French

 • bwc_cbm_2000_belgium
1999

French

 • bwc_cbm_1999_belgium
1997

French

 • bwc_cbm_1997_belgium
1996

French

 • bwc_cbm_1996_belgium
1992

French

 • bwc_cbm_1992_belgium
1988

English

 • bwc_cbm_1988_belgium

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 28