تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, نوفمبر 15, 1984

Available Confidence Building Measures Reports

2022

Chinese

 • bwc_cbm_2022_china
2021

Chinese

 • bwc_cbm_2021_china
2020

Chinese

 • bwc_cbm_2020_china
2019

Chinese

 • bwc_cbm_2019_china
2018

Chinese

 • bwc_cbm_2018_china
2017

Chinese

 • bwc_cbm_2017_china
2016

Chinese

 • bwc_cbm_2016_china
2015

Chinese

 • bwc_cbm_2015_china
2014

Chinese

 • bwc_cbm_2014_china
2013

Chinese

 • bwc_cbm_2013_china
2012

Chinese

 • bwc_cbm_2012_china
2011

Chinese

 • bwc_cbm_2011_china

English

 • bwc_cbm_2011_china_e-inf
2010

Chinese

 • bwc_cbm_2010_china
2009

Chinese

 • bwc_cbm_2009_china
2008

Chinese

 • bwc_cbm_2008_china
2007

Chinese

 • bwc_cbm_2007_china
2006

Chinese

 • bwc_cbm_2006_china
2005

Chinese

 • bwc_cbm_2005_china
2004

Chinese

 • bwc_cbm_2004_china
2003

Chinese

 • bwc_cbm_2003_china
2002

Chinese

 • bwc_cbm_2002_china
2001

Chinese

 • bwc_cbm_2001_china
2000

Chinese

 • bwc_cbm_2000_china
1999

Chinese

 • bwc_cbm_1999_china

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 34