تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, أبريل 21, 1976

Available Confidence Building Measures Reports

2023

Spanish

 • bwc_cbm_2023_cuba
2022

Spanish

 • bwc_cbm_2022_cuba
2021

Spanish

 • bwc_cbm_2021_cuba
2020

Spanish

 • bwc_cbm_2020_cuba
2019

Spanish

 • bwc_cbm_2019_cuba
2018

Spanish

 • bwc_cbm_2018_cuba
2017

Spanish

 • bwc_cbm_2017_cuba
2016

Spanish

 • bwc_cbm_2016_cuba
2015

Spanish

 • bwc_cbm_2015_cuba
2014

Spanish

 • bwc_cbm_2014_cuba
2013

Spanish

 • bwc_cbm_2013_cuba
2012

Spanish

 • bwc_cbm_2012_cuba
2011

English

 • bwc-cbm_cuba_EN

Spanish

 • bwc_cbm_2011_cuba
2010

Spanish

 • bwc_cbm_2010_cuba
2009

Spanish

 • bwc_cbm_2009_cuba
2008

Spanish

 • bwc_cbm_2008_cuba
2007

Spanish

 • bwc_cbm_2007_cuba
2006

Spanish

 • bwc_cbm_2006_cuba
2005

Spanish

 • bwc_cbm_2005_cuba
2004

Spanish

 • bwc_cbm_2004_cuba
2003

Spanish

 • bwc_cbm_2003_cuba
2002

Spanish

 • bwc_cbm_2002_cuba
2001

Spanish

 • bwc_cbm_2001_cuba
2000

Spanish

 • bwc_cbm_2000_cuba

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 33