تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, يناير 1, 1993

Available Confidence Building Measures Reports

2005

English

  • bwc_cbm_2005_czech_republic
2004

English

  • bwc_cbm_2004_czech_republic
2003

English

  • bwc_cbm_2003_czech_republic
2002

English

  • bwc_cbm_2002_czech_republic
2001

English

  • bwc_cbm_2001_czech_republic
2000

English

  • bwc_cbm_2000_czech_republic
1999

English

  • bwc_cbm_1999_czech_republic

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 35