تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, مارس 1, 1973

Available Confidence Building Measures Reports

2020
2019
2009

English

 • bwc_cbm_2009_denmark
2006

English

 • bwc_cbm_2006_denmark
2005

English

 • bwc_cbm_2005_denmark
1997

English

 • bwc_cbm_1997_denmark
1996

English

 • bwc_cbm_1996_denmark
1995

English

 • bwc_cbm_1995_denmark
1994

English

 • bwc_cbm_1994_denmark
1993

English

 • bwc_cbm_1993_denmark
1992

English

 • bwc_cbm_1992_denmark
1991

English

 • bwc_cbm_1991_denmark
1990

English

 • bwc_cbm_1990_denmark
1989

English

 • bwc_cbm_1989_denmark

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 27