تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, سبتمبر 27, 1984

Available Confidence Building Measures Reports

2023

French

 • bwc_cbm_2023_france
2022

French

 • bwc_cbm_2022_france
2021

French

 • bwc_cbm_2021_france
2020

French

 • bwc_cbm_2020_france
2019

French

 • bwc_cbm_2019_france
2018

French

 • bwc_cbm_2018_france
2017

French

 • bwc_cbm_2017_france
2016

French

 • bwc_cbm_2016_france
2015

French

 • bwc_cbm_2015_france
2014

French

 • bwc_cbm_2014_france
2013

French

 • bwc_cbm_2013_france
2012

French

 • bwc_cbm_2012_france
2011

French

 • bwc_cbm_2011_france
2010

French

 • bwc_cbm_2010_france
2009

French

 • bwc_cbm_2009_france
2008

French

 • bwc_cbm_2008_france
2007

French

 • bwc_cbm_2007_france
2006

French

 • bwc_cbm_2006_france
2005

French

 • bwc_cbm_2005_france
2004

French

 • bwc_cbm_2004_france
2002

French

 • bwc_cbm_2002_france
2001

French

 • bwc_cbm_2001_france
2000

French

 • bwc_cbm_2000_france
1999

French

 • bwc_cbm_1999_france
1998

French

 • bwc_cbm_1998_france

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 33