تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, مايو 22, 1996

Available Confidence Building Measures Reports

2023

English

 • bwc_cbm_2023_georgia
2022

English

 • bwc_cbm_2022_georgia
2021

English

 • bwc_cbm_2021_georgia
2020

English

 • bwc_cbm_2020_georgia
2019

English

 • bwc_cbm_2019_georgia
2018

English

 • bwc_cbm_2018_georgia
2017

English

 • bwc_cbm_2017_georgia
2016

English

 • bwc_cbm_2016_georgia
2015

English

 • bwc_cbm_2015_georgia
2014

English

 • bwc_cbm_2014_georgia
2013

English

 • bwc_cbm_2013_georgia
2012

English

 • bwc_cbm_2012_georgia
2011

English

 • bwc_cbm_2011_georgia
2010

English

 • bwc_cbm_2010_georgia
2009

English

 • bwc_cbm_2009_georgia
2008

English

 • bwc_cbm_2008_georgia
2007

English

 • bwc_cbm_2007_georgia
2006

English

 • bwc_cbm_2006_georgia
2005

English

 • bwc_cbm_2005_georgia
2004

English

 • bwc_cbm_2004_georgia
2003

English

 • bwc_cbm_2003_georgia
2002

English

 • bwc_cbm_2002_georgia
2000

English

 • bwc_cbm_2000_georgia

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 23