تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, أبريل 7, 1983

Available Confidence Building Measures Reports

1998

English

  • bwc_cbm_1998_germany
1997

English

  • bwc_cbm_1997_germany
1996

English

  • bwc_cbm_1996_germany
1995

English

  • bwc_cbm_1995_germany
1994

English

  • bwc_cbm_1994_germany
1993

English

  • bwc_cbm_1993_germany
1992

English

  • bwc_cbm_1992_germany
1991

English

  • bwc_cbm_1991_germany
1990

English

1989

English

1988

English

1987

English

  • bwc_cbm_1987_germany

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 37