تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, August 22, 1973

Available Confidence Building Measures Reports

2021

English

 • bwc_cbm_2021_iran
2016

English

 • bwc_cbm_2016_iran
2011

English

 • bwc_cbm_2011_iran
2010

English

 • bwc_cbm_2010_iran
2009

English

 • bwc_cbm_2009_iran
2008

English

 • bwc_cbm_2008_iran
2007

English

 • bwc_cbm_2007_iran
2006

English

 • bwc_cbm_2006_iran
2002

English

 • bwc_cbm_2002_iran
1999

English

 • bwc_cbm_1999_iran
1998

English

 • bwc_cbm_1998_iran

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 11