تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, يونيو 19, 1991

Available Confidence Building Measures Reports

2021

English

 • bwc_cbm_2021_iraq
2020

English

 • bwc_cbm_2020_iraq
2019

English

 • bwc_cbm-2019_iraq
2018

English

 • bwc_cbm_2018_iraq
2017

English

 • bwc_cbm_2017_iraq
2016

English

 • bwc_cbm_2016_iraq
2015

English

 • bwc_cbm_2015_iraq
2014

English

 • bwc_cbm_2014_iraq
2013

English

 • bwc_cbm_2013_iraq
2012

English

 • bwc_cbm_2012_iraq
2011

English

 • bwc_cbm_2011_Iraq_e-inf

Arabic

 • bwc_cbm_2011_iraq
2010

English

 • bwc_cbm_2010_iraq
2009

English

 • bwc_cbm_2009_iraq
2008

English

 • bwc_cbm_2008_iraq
1997

Arabic

 • bwc_cbm_1997_iraq
1996

Arabic

 • bwc_cbm_1996_iraq
1995

Arabic

 • bwc_cbm_1995_iraq
1993

Arabic

 • bwc_cbm_1993_iraq

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 18