تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, مايو 30, 1975

Available Confidence Building Measures Reports

1998

English

  • bwc_cbm_1998_italy
1997

English

  • bwc_cbm_1997_italy
1996

English

  • bwc_cbm_1996_italy
1995

English

  • bwc_cbm_1995_italy
1994

English

  • bwc_cbm_1994_italy
1993

English

  • bwc_cbm_1993_italy
1991

English

  • bwc_cbm_1991_italy
1990

English

  • bwc_cbm_1990_italy
1989

English

  • bwc_cbm_1989_italy

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 34