تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, يناير 19, 1982

Available Confidence Building Measures Reports

2023

Arabic

 • bwc_cbm_2023_libya
2022

Arabic

 • bwc_cbm_2022_libya
2021

Arabic

 • bwc_cbm_2021_libya
2020

Arabic

 • bwc_cbm_2020_libya
2019

Arabic

 • bwc_cbm_2019_libya
2014

Arabic

 • bwc_cbm_2014_libya
2013

Arabic

 • bwc_cbm_2013_libya
2012

Arabic

 • bwc_cbm_2012_libya
2010

Arabic

 • bwc_cbm_2010_libya

English

 • bwc_cbm_2010_lybia_e-inf
2009

Arabic

 • bwc_cbm_libya
2008

Arabic

 • bwc_cbm_2008_libya
2007

Arabic

 • bwc_cbm_2007_libya
2006

Arabic

 • bwc_cbm_2006_libya
2005

Arabic

 • bwc_cbm_2005_libya

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 14