تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, فبراير 10, 1998

Available Confidence Building Measures Reports

2021
2005

English

  • bwc_cbm_2005_lithuania
2004

English

  • bwc_cbm_2004_lithuania
2003

English

  • bwc_cbm_2003_lithuania
2002

English

  • bwc_cbm_2002_lithuania
2001

English

  • bwc_cbm_2001_lithuania
2000

English

  • bwc_cbm_2000_lithuania

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 24