تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الاثنين, August 2, 1993

Available Confidence Building Measures Reports

2022

English

  • bwc_cbm_2022_maldives
2021

English

  • bwc-cbm_2021_maldives
2020

English

  • bwc_cbm_2020_maldives

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 3