تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الاثنين, أبريل 8, 1974

Available Confidence Building Measures Reports

2023
2022

Spanish

 • bwc_cbm_2022_mexico
2021
2020
2019
2014

Spanish

 • bwc_cbm_2014_mexico
2013

Spanish

 • bwc_cbm_2013_mexico
2012

Spanish

 • bwc_cbm_2012_mexico
2011

Spanish

 • bwc_cbm_2011_mexico

English

 • bwc_cbm_2011_mexico_EN
2010

Spanish

 • bwc_cbm_2010_mexico
2009

Spanish

 • bwc_cbm_2009_mexico
2008

Spanish

 • bwc_cbm_2008_mexico
2007

Spanish

 • bwc_cbm_2007_mexcio
2004

Spanish

 • bwc_cbm_2004_mexico
1994

Spanish

 • bwc_cbm_1994_mexico
1992

Spanish

 • bwc_cbm_1992_mexico
1990

Spanish

 • bwc_cbm_1990_mexico

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 21