تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, ديسمبر 13, 1972

Available Confidence Building Measures Reports

2023

English

2010

English

 • bwc_cbm_2010_new_zealand
2009

English

 • bwc_cbm_2009_new_zealand
2008

English

 • bwc_cbm_2008_new_zealand
2007

English

 • bwc_cbm_2007_new_zealand
2006

English

 • bwc_cbm_2006_new_zealand
2005

English

 • bwc_cbm_2005_new_zealand
2004

English

 • bwc_cbm_2004_new_zealand
2003

English

 • bwc_cbm_2003_new_zealand
2002

English

 • bwc_cbm_2002_new_zealand
2001

English

 • bwc_cbm_2001_new_zealand
2000

English

 • bwc_cbm_2000_new_zealand
1999

English

 • bwc_cbm_1999_new_zealand
1998

English

 • bwc_cbm_1998_new_zealand

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 34