تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, August 7, 1975

Available Confidence Building Measures Reports

2022

English

  • bwc_cbm_2022_nicaragua
2021

Spanish

  • bwc_cbm_2021_nicaragua
2020

Spanish

  • bwc_cbm_2020_nicaragua
2017

Spanish

  • bwc_cbm_2017_nicaragua
2013

Spanish

  • bwc_cbm_2013_nicaragua
1993

Spanish

  • bwc_cbm_1993_nicaragua

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 6