تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, August 1, 1973

Available Confidence Building Measures Reports

2019
2009

English

 • bwc_cbm_2009_norway
2008

English

 • bwc_cbm_2008_norway
2007

English

 • bwc_cbm_2007_norway
2006

English

 • bwc_cbm_2006_norway
2005

English

 • bwc_cbm_2005_norway
2004

English

 • bwc_cbm_2004_norway
2003

English

 • bwc_cbm_2003_norway
2002

English

 • bwc_cbm_2002_norway
2001

English

 • bwc_cbm_2001_norway
2000

English

 • bwc_cbm_2000_norway
1999

English

 • bwc_cbm_1999_norway
1998

English

 • bwc_cbm_1998_norway
1997

English

 • bwc_cbm_1997_norway
1996

English

 • bwc_cbm_1996_norway
1995

English

 • bwc_cbm_1995_norway

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 33