تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, مارس 31, 1992

Available Confidence Building Measures Reports

2023

English

  • bwc_cbm_2023_oman
2022

English

  • bwc_cbm_2022_oman
2021

English

  • bwc_cbm_2021_oman
2020

English

  • bwc_cbm_2020_oman
2019

English

  • bwc_cbm_2019_oman
2018

English

  • bwc_cbm_2018_oman
2016

English

  • bwc_cbm_2016_oman
2003

English

  • bwc_cbm_2003_oman

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 8