تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, يونيو 5, 1985

Available Confidence Building Measures Reports

2023

Spanish

 • bwc_cbm_2023_peru
2022

Spanish

 • bwc_cbm_2022_peru
2021

Spanish

 • bwc_cbm_2021_peru
2020

Spanish

 • bwc_cbm_2020_peru
2018

Spanish

 • bwc_cbm_2018_peru
2016

Spanish

 • bwc_cbm_2016_peru
2015

Spanish

 • bwc_cbm_2015_peru
2014

Spanish

 • bwc_cbm_2014_peru
2013

Spanish

 • bwc_cbm_2013_peru
2002

Spanish

 • bwc_cbm_2002_peru
1992

Spanish

 • bwc_cbm_1992_peru
1991

Spanish

 • bwc_cbm_1991_peru

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 12