تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الاثنين, مايو 21, 1973

Available Confidence Building Measures Reports

2021

English

  • bwc_cbm_2021_philippines
2020

English

  • bwc_cbm_2020_philippines
2019

English

  • bwc_cbm_2019_philippines
2018

English

  • bwc_cbm_2018_philippines
2017

English

  • bwc_cbm_2017_philippines
1991

English

  • bwc_cbm_1991_philippines

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 6