تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, مايو 15, 1975

Available Confidence Building Measures Reports

2023
2022
2021
2020
2019
2009

English

  • bwc_cbm_2009_portugal
2008

English

  • bwc_cbm_2008_portugal
2007

English

  • bwc_cbm_2007_portugal
2006

English

  • bwc_cbm_2006_portugal
1996

English

  • bwc_cbm_1996_portugal
1995

English

  • bwc_cbm_1995_portugal
1994

English

  • bwc_cbm_1994_portugal
1991

English

  • bwc_cbm_1991_portugal
1990

English

  • bwc_cbm_1990_portugal

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 23