تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, يونيو 25, 1987

Available Confidence Building Measures Reports

1998

English

  • bwc_cbm_1998_republic_of_korea
1997

English

  • bwc_cbm_1997_republic_of_korea
1996

English

  • bwc_cbm_1996_republic_of_korea
1995

English

  • bwc_cbm_1995_republic_of_korea
1994

English

  • bwc_cbm_1994_republic_of_korea
1993

English

  • bwc_cbm_1993_republic_of_korea
1992

English

  • bwc_cbm_1992_republic_of_korea

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 32