تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, يوليو 25, 1979

Available Confidence Building Measures Reports

1996

English

  • bwc_cbm_1996_romania
1995

English

  • bwc_cbm_1995_romania
1994

English

  • bwc_cbm_1994_romania
1993

English

  • bwc_cbm_1993_romania
1992

English

  • bwc_cbm_1992_romania
1991

English

  • bwc_cbm_1991_romania

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 31