تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, مايو 24, 1972

Available Confidence Building Measures Reports

2019

English

  • bwc_cbm_2019_saudi_arabia

Arabic

  • bwc_cbm_2019_saudi_arabia_AR
2018

English

  • bwc_cbm_2018_saudi_arabia
2017

Arabic

  • bwc_cbm_2017_saudi_arabia
2016

English

  • bwc_cbm_2016_saudia_arabia
1997

Arabic

  • bwc_cbm_1997_saudi_arabia
1996

Arabic

  • bwc_cbm_1996_saudi_arabia

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 6