تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, يناير 1, 1993

Available Confidence Building Measures Reports

2023
2022
2021
2020
2017

English

 • bwc_cbm_2017_slovakia
2016

English

 • bwc_cbm_2016_slovakia
2015

English

 • bwc_cbm_2015_slovakia
2014

English

 • bwc_cbm_2014_slovakia
2013

English

 • bwc_cbm_2013_slovakia
2012

English

 • bwc_cbm_2012_slovakia
2011

English

 • bwc_cbm_2011_slovakia
2010

English

 • bwc_cbm_2010_slovakia
2009

English

 • bwc_cbm_2009_slovakia
2008

English

 • bwc_cbm_2008_slovakia
2007

English

 • bwc_cbm_2007_slovakia
2006

English

 • bwc_cbm_2006_slovakia
2005

English

 • bwc_cbm_2005_slovakia
2004

English

 • bwc_cbm_2004_slovakia
2003

English

 • bwc_cbm_2003_slovakia
2002

English

 • bwc_cbm_2002_slovakia
2001

English

 • bwc_cbm_2001_slovakia
2000

English

 • bwc_cbm_2000_slovakia
1999

English

 • bwc_cbm_1999_slovakia

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 36