تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, يناير 1, 1993

Available Confidence Building Measures Reports

1998

English

 • bwc_cbm_1998_slovakia
1997

English

 • bwc_cbm_1997_slovakia
1996

English

 • bwc_cbm_1996_slovakia
1995

English

 • bwc_cbm_1995_slovakia
1994

English

 • bwc_cbm_1994_slovakia
1992

English

 • bwc_cbm_1992_czechoslovakia
1991

English

 • bwc_cbm_1991_czechoslovakia
1990

English

 • bwc_cbm_1990_czechoslovakia
1989

English

 • bwc_cbm_1989_czechoslovakia
1988

English

 • bwc_cbm_1988_czechoslovakia
1987

English

 • bwc_cbm_1987_czechoslovakia

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 36