تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, أبريل 7, 1992

Available Confidence Building Measures Reports

2023
2022
2021
2020
2019
2013

English

 • bwc_cbm_2013_slovenia
2012

English

 • bwc_cbm_2012_slovenia
2011

English

 • bwc_cbm_2011_slovenia
2010

English

 • bwc_cbm_2010_slovenia
2009

English

 • bwc_cbm_2009_slovenia
2008

English

 • bwc_cbm_2008_slovenia
2007

English

 • bwc_cbm_2007_slovenia
2006

English

 • bwc_cbm_2006_slovenia
2002

English

 • bwc_cbm_2002_slovenia
2000

English

 • bwc_cbm_2000_slovenia
1999

English

 • bwc_cbm_1999_slovenia
1998

English

 • bwc_cbm_1998_slovenia
1997

English

 • bwc_cbm_1997_slovenia
1996

English

 • bwc_cbm_1996_slovenia
1995

English

 • bwc_cbm_1995_slovenia

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 29