تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الاثنين, نوفمبر 3, 1975

Available Confidence Building Measures Reports

2023

English

 • bwc_cbm_2023_south_africa
2022

English

 • bwc_cbm_2022_south_africa
2021

English

 • bwc_cbm_2021_south_africa
2020

English

 • bwc_cbm_2020_south_africa
2019

English

 • bwc_cbm_2019_south africa
2018

English

 • bwc_cbm_2018_south_africa
2017

English

 • bwc_cbm_2017_south_africa
2016

English

 • bwc_cbm_2016_south_africa
2015

English

 • bwc_cbm_2015_south_africa
2014

English

 • bwc_cbm_2014_south_africa
2013

English

 • bwc_cbm_2013_south_africa
2012

English

 • bwc_cbm_2012_south_africa
2011

English

 • bwc_cbm_2011_south_africa
2010

English

 • bwc_cbm_2010_south_africa
2009

English

 • bwc_cbm_2009_south_africa
2008

English

 • bwc_cbm_2008_south_africa
2007

English

 • bwc_cbm_2007_south_africa
2006

English

 • bwc_cbm_2006_south_africa
2005

English

 • bwc_cbm_2005_south_africa
2004

English

 • bwc_cbm_2004_south_africa
2003

English

 • bwc_cbm_2003_south_africa
2002

English

 • bwc_cbm_2002_south_africa
2001

English

 • bwc_cbm_2001_south_africa
2000

English

 • bwc_cbm_2000_south_africa
1999

English

 • bwc_cbm_1999_south_africa

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 30