تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, يونيو 20, 1979

Available Confidence Building Measures Reports

2023

Spanish

 • BWC_CBM_2023_SPAIN
2022

Spanish

 • 2022 Medidas Fomento de la Confianza-España
2021

Spanish

 • Medidas de Fomento de la Confianza
2020

Spanish

 • bwc_cbm_2020_spain
2019

Spanish

 • bwc_cbm_2019_ spain
2018

Spanish

 • bwc_cbm_2018_spain
2017

Spanish

 • bwc_cbm_2017_spain
2016

Spanish

 • bwc_cbm_2016_spain
2015

Spanish

 • bwc_cbm_2015_spain
2014

Spanish

 • bwc_cbm_2014_spain
2013

Spanish

 • bwc_cbm_2013_spain
2012

Spanish

 • bwc_cbm_2012_spain
2011

Spanish

 • bwc_cbm_2011_spain

English

 • bwc_cbm_2011_spain_e-inf
2010

Spanish

 • bwc_cbm_2010_spain
2009

Spanish

 • bwc_cbm_2009_spain
2008

Spanish

 • bwc_cbm_2008_spain
2007

Spanish

 • bwc_cbm_2007_spain
2006

Spanish

 • bwc_cbm_2006_spain
2005

Spanish

 • bwc_cbm_2005_spain
2004

Spanish

 • bwc_cbm_2004_spain
2003

Spanish

 • bwc_cbm_2003_spain
2002

Spanish

 • bwc_cbm_2002_spain
2001

Spanish

 • bwc_cbm_2001_spain
2000

Spanish

 • bwc_cbm_2000_spain

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 37