تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, يونيو 20, 1979

Available Confidence Building Measures Reports

1999

Spanish

 • bwc_cbm_1999_spain
1998

Spanish

 • bwc_cbm_1998_spain
1997

Spanish

 • bwc_cbm_1997_spain
1996

Spanish

 • bwc_cbm_1996_spain
1995

Spanish

 • bwc_cbm_1995_spain
1994

Spanish

 • bwc_cbm_1994_spain
1993

Spanish

 • bwc_cbm_1993_spain
1992

Spanish

 • bwc_cbm_1992_spain
1991

Spanish

 • bwc_cbm_1991_spain
1990

Spanish

 • bwc_cbm_1990_spain
1989

Spanish

 • bwc_cbm_1989_spain
1988

Spanish

 • bwc_cbm_1988_spain
1987

Spanish

 • bwc_cbm_1987_spain

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 37