تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الاثنين, يونيو 27, 2005

Available Confidence Building Measures Reports

2022

Russian

  • bwc_cbm_2022_tajikistan_ru

English

  • bwc_cbm_2022_tajikistan_eng
2021

Russian

  • bwc_cbm_2021_Tajikistan_ru

English

  • bwc_cbm_2021_Tajikistan_eng
2011

Russian

  • bwc_cbm_2011_tajikistan

English

  • bwc_cbm_2011_tajikistan_e-inf

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 3