تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الاثنين, يونيو 27, 2005

Available Confidence Building Measures Reports

2011

Russian

  • bwc_cbm_2011_tajikistan

English

  • bwc_cbm_2011_tajikistan_e-inf

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 1