تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, أكتوبر 25, 1974

Available Confidence Building Measures Reports

2020

English

 • bwc_cbm_2020_turkey
2019

English

 • bwc_cbm_2019_turkey
2010

English

 • bwc_cbm_2010_turkey
2009

English

 • bwc_cbm_2009_turkey
2008

English

 • bwc_cbm_2008_turkey
2007

English

 • bwc_cbm_2007_turkey
2005

English

 • bwc_cbm_2005_turkey
2004

English

 • bwc_cbm_2004_turkey
2003

English

 • bwc_cbm_2003_turkey
2002

English

 • bwc_cbm_2002_turkey
2001

English

 • bwc_cbm_2001_turkey
2000

English

 • bwc_cbm_2000_turkey
1999

English

 • bwc_cbm_1999_turkey
1998

English

 • bwc_cbm_1998_turkey
1997

English

 • bwc_cbm_1997_turkey
1996

English

 • bwc_cbm_1996_turkey
1995

English

 • bwc_cbm_1995_turkey

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 28