تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, يناير 11, 1996

Available Confidence Building Measures Reports

2012

Russian

  • bwc_cbm_2012_turkmenistan
2005

Russian

  • bwc_cbm_2005_turkmenistan

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 2