تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, يناير 26, 1996

Available Confidence Building Measures Reports

2023

Russian

 • bwc_cbm_2023_uzbekistan
2022

Russian

 • bwc_cbm_2022_uzbekistan
2021

Russian

 • bwc_2021_uzbekistan
2020

Russian

 • bwc_cbm_2020_uzbekistan
2019

Russian

 • bwc_cbm_2019_uzbekistan
2018

Russian

 • bwc_cbm_2018_uzbekistan
2017

Russian

 • bwc_cbm_2017_uzbekistan
2016

Russian

 • bwc_cbm_2016_uzbekistan
2015

Russian

 • bwc_cbm_2015_uzbekistan
2014

Russian

 • bwc_cbm_2014_uzbekistan
2013

Russian

 • bwc_cbm_2013_uzbekistan
2012

Russian

 • bwc_cbm_2012_uzbekistan
2010

Russian

 • bwc_cbm_2010_uzbekistan

English

 • bwc_cbm_2010_uzbekistan_e-inf
2009

Russian

 • bwc_cbm_2009_uzbekistan
2008

Russian

 • bwc_cbm_2008_uzbekistan
2007

Russian

 • bwc_cbm_2007_uzbekistan
2006

Russian

 • bwc_cbm_2006_uzbekistan
2005

Russian

 • bwc_cbm_2005_uzbekistan
2004

Russian

 • bwc_cbm_2004_uzbekistan
2003

Russian

 • bwc_cbm_2003_uzbekistan
2002

Russian

 • bwc_cbm_2002_uzbekistan
2001

Russian

 • bwc_cbm_2001_uzbekistan
1999

Russian

 • bwc_cbm_1999_uzbekistan
1998

Russian

 • bwc_cbm_1998_uzbekistan

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 24