تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, نوفمبر 27, 1979

Available Confidence Building Measures Reports

2023

Spanish

 • bwc_cbm_2023_argentina
2022

Spanish

 • bwc_cbm_2022_argentina
2021

Spanish

 • bwc_cbm_2021_argentina
2020

Spanish

 • bwc_cbm_2020_argentina
2019

Spanish

 • bwc_cbm_2019_argentina
2018

Spanish

 • bwc_cbm_2018_argentina
2017

Spanish

 • bwc_cbm_2017_argentina
2016

Spanish

 • bwc_cbm_2016_argentina
2015

Spanish

 • bwc_cbm_2015_argentina
2014

Spanish

 • bwc_cbm_2014_argentina
2013

Spanish

 • bwc_cbm_2013_argentina
2012

Spanish

 • bwc_cbm_2012_argentina
2011

Spanish

 • bwc_cbm_2011_argentina

English

 • bwc_cbm_2011_argentina_e-inf
2010

Spanish

 • bwc_cbm_2010_argentina
2009

Spanish

 • bwc_cbm_2009_argentina
2008

Spanish

 • bwc_cbm_2008_argentina
2007

Spanish

 • bwc_cbm_2007_argentina
2006

Spanish

 • bwc_cbm_2006_argentina
2005

Spanish

 • bwc_cbm_2005_argentina
2004

Spanish

 • bwc_cbm_2004_argentina
2003

Spanish

 • bwc_cbm_2003_argentina
2002

Spanish

 • bwc_cbm_2002_argentina
2001

Spanish

 • bwc_cbm_2001_argentina
2000

Spanish

 • bwc_cbm_2000_argentina

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 33