تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, August 10, 1973

Available Confidence Building Measures Reports

2023
2022
2021
2020
2019
2016
2014
2011
2009
2008

English

  • bwc_cbm_2008_austria
2007

English

  • bwc_cbm_2007_austria
2006

English

  • bwc_cbm_2006_austria
2005

English

  • bwc_cbm_2005_austria
2004

English

  • bwc_cbm_2004_austria
2002

English

  • bwc_cbm_2002_austria
2001

English

  • bwc_cbm_2001_austria
2000

English

  • bwc_cbm_2000_austria
1999

English

  • bwc_cbm_1999_austria
1998

English

  • bwc_cbm_1998_austria

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 33