تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, August 2, 1972

Available Confidence Building Measures Reports

1995

English

  • bwc_cbm_1995_bulgaria
1994

English

  • bwc_cbm_1994_bulgaria
1993

English

  • bwc_cbm_1993_bulgaria
1992

English

  • bwc_cbm_1992_bulgaria
1991

English

  • bwc_cbm_1991_bulgaria
1990

English

  • bwc_cbm_1990_bulgaria
1989

English

  • bwc_cbm_1989_bulgaria
1988

English

  • bwc_cbm_1988_bulgaria

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 33