تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, نوفمبر 15, 1984

Available Confidence Building Measures Reports

1998

Chinese

  • bwc_cbm_1998_china
1997

Chinese

  • bwc_cbm_1997_china
1996

Chinese

  • bwc_cbm_1996_china
1995

Chinese

  • bwc_cbm_1995_china
1994

Chinese

  • bwc_cbm_1994_china
1993

Chinese

  • bwc_cbm_1993_china
1992

Chinese

  • bwc_cbm_1992_china
1991

Chinese

  • bwc_cbm_1991_china
1990

Chinese

  • bwc_cbm_1990_china
1989

Chinese

  • bwc_cbm_1989_china

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 34