تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الجمعة, أكتوبر 15, 2004

Available Confidence Building Measures Reports

2022

Russian

  • bwc_cbm_2022_kyrgyzstan
2021

Russian

  • bwc_cbm_2021_kyrgyzstan
2020

Russian

  • bwc_cbm_2020_kyrgyzstan
2019

Russian

  • bwc_cbm_2019_kyrgyz republic
2017

Russian

  • bwc_cbm_2017_kyrgyzstan
2015

Russian

  • bwc_cbm_2015_kyrgyzstan
2014

Russian

  • bwc_cbm_2014_kyrgyzstan
2007

Russian

  • bwc_cbm_2007_kyrgyzstan
1993

English

  • bwc_cbm_1993_kyrgyzstan

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 9