تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, مايو 30, 1991

Available Confidence Building Measures Reports

2023

English

 • bwc_cbm_2023_liechtenstein
2022

English

 • bwc_cbm_2022_liechtenstein
2021

English

 • bwc_cbm_2021_liechtenstein
2020

English

 • bwc_cbm_2020_liechtenstein
2019

English

 • bwc_cbm_2019_liechtenstein
2018

English

 • bwc_cbm_2018_liechtenstein
2017

English

 • bwc_cbm_2017_liechtenstein
2016

English

 • bwc_cbm_2016_liechtenstein
2015

English

 • bwc_cbm_2015_liechtenstein
2014

English

 • bwc_cbm_2014_liechtenstein
2013

English

 • bwc_cbm_2013_liechtenstein
2012

English

 • bwc_cbm_2012_liechtenstein
2011

English

 • bwc_cbm_2011_liechtenstein
2010

English

 • bwc_cbm_2010_liechtenstein
2009

English

 • bwc_cbm_2009_liechtenstein
2008

English

 • bwc_cbm_2008_liechtenstein
2006

English

 • bwc_cbm_2006_liechtenstein
2005

English

 • bwc_cbm_2005_liechtenstein
2004

English

 • bwc_cbm_2004_liechtenstein
2002

English

 • bwc_cbm_2002_liechtenstein
2001

English

 • bwc_cbm_2001_liechtenstein

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 21