تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الخميس, مارس 21, 2002

Available Confidence Building Measures Reports

2021

French

 • bwc_cbm_2021_morocco
2020

French

 • bwc_cbm_2020_morocco
2018

French

 • bwc_cbm_2018_morocco
2017

French

 • bwc_cbm_2017_morocco
2016

French

 • bwc_cbm_2016_morocco
2015

French

 • bwc_cbm_2015_morocco
2014

French

 • bwc_cbm_2014_morocco
2013

French

 • bwc_cbm_2013_morroco
2012

French

 • bwc_cbm_2012_morocco
2011

French

 • bwc_cbm_2011_morocco
2010

French

 • bwc_cbm_2010_morocco
2009

French

 • bwc_cbm_2009_morocco
2008

French

 • bwc_cbm_2008_morocco
2007

French

 • bwc_cbm_2007_morocco
2006

French

 • bwc_cbm_2006_morocco
2005

French

 • bwc_cbm_2005_morocco

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 17