تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الأربعاء, مارس 26, 1975

Available Confidence Building Measures Reports

2023

French

 • bwc_cbm_2023_senegal
2021

French

 • bwc_cbm_2021_senegal
2019

French

 • bwc_cbm_2019_senegal
2018

French

 • bwc_cbm_2018_senegal
2017

French

 • bwc_cbm_2017_senegal
2016

French

 • bwc_cbm_2016_senegal
2015

French

 • bwc_cbm_2015_senegal
2014

French

 • bwc_cbm_2014_senegal
2013

French

 • bwc_cbm_2013_senegal
2011

French

 • bwc_cbm_2011_senegal
2010

French

 • bwc_cbm_2010_senegal
2009

French

 • bwc_cbm_2009_senegal
2007

French

 • bwc_cbm_2007_senegal
1991

French

 • bwc_cbm_1991_senegal

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 14