تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, مايو 4, 1976

Available Confidence Building Measures Reports

2005

English

  • bwc_cbm_2005_switzerland
2004

English

  • bwc_cbm_2004_switzerland
2003

English

  • bwc_cbm_2003_switzerland
2002

English

  • bwc_cbm_2002_switzerland
2001

English

  • bwc_cbm_2001_switzerland
2000

English

  • bwc_cbm_2000_switzerland
1999

English

  • bwc_cbm_1999_switzerland

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 36