تاريخ التصديق على الاتفاقية/الانضمام إلى الاتفاقية:
الثلاثاء, مايو 4, 1976

Available Confidence Building Measures Reports

1996

English

  • bwc_cbm_1996_switzerland
1995

English

  • bwc_cbm_1995_switzerland
1994

English

  • bwc_cbm_1994_switzerland
1993

English

  • bwc_cbm_1993_switzerland
1992

English

  • bwc_cbm_1992_switzerland
1991

English

  • bwc_cbm_1991_switzerland
1990

English

  • bwc_cbm_1990_switzerland
1989

English

  • bwc_cbm_1989_switzerland
1988

English

  • bwc_cbm_1988_switzerland

CBM Report Submissions

Total number of submitted CBM Reports: 34